Żeglarzem, sternikiem i kapitanem swojego losu

Wynająć jacht – da się. Prowadzić jacht, nieprzekraczający 7,5 metrów długości kadłuba – da się. Uprawiać turystykę wodną na jachtach motorowych, których maksymalna prędkość wynosi 15 km/h – również się da.

Na tym etapie nie jesteśmy jednak posiadaczami patentu, co nie czyni nas również pełnoprawnymi żeglarzami, sternikami i kapitanami jachtów i… naszego losu.

jacht

Patent – jak wygląda i do czego uprawnia?

Patentem żeglarskim nazywamy dokument, który uprawnia nas do kierowania odpowiednim jachtem na odpowiednich wodach. Patent żeglarski wyglądem przypomina dowód osobisty, kartę bankową czy talon do sklepu odzieżowego. Od maja 2013 roku obowiązują trzy patenty żeglarskie.

Żeglarz jachtowy – poziom 1

Aby zostać żeglarzem jachtowym należy mieć skończone 14 lat i zdać egzamin teoretyczny z wymaganej wiedzy i umiejętności. Pozycja żeglarza jest najniższą w hierarchii patentów.

Patentowany żeglarz może prowadzić jachty (wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych. Może również prowadzić jacht o długości kadłuba do 12 metrów, na odległość od brzegu wynoszącą do 2 metrów, po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach w porze dziennej.

Do momentu ukończenia 14. lat należy być pod stałym nadzorem.

Jachtowy sternik morski – poziom 2

Jachtowym sternikiem w Polsce może zostać osoba pełnoletnia, która odbyła minimum dwa rejsy po wodach morskich, trwające co najmniej 200 godzin żeglugi. Aby zostać sternikiem jachtowym, poza praktycznymi wymaganiami, należy zdać również egzamin z wiedzy i umiejętności.

Patentowany sternik może prowadzić jachty (wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) żaglowe po wodach śródlądowych. Sternik uprawniony jest również do prowadzenia jachtów o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich. Posiadanie patentu sternika jest równoznaczne z posiadaniem patentu na motorowodnego sternika morskiego.

Kapitan jachtowy – poziom 3 i ostatni

Kapitan jachtowy musi posiadać patent jachtowego sternika morskiego. Przyszły kapitan musiał również odbyć co najmniej sześć rejsów po wodach morskich, trwających nie mniej niż 1200 godzin żeglugi, w tym:
minimum 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 metrów,
minimum jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów,
oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

Patent kapitana jachtowego jest najbardziej prestiżowym patentem, wymagającym wielu doświadczeń praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Uprawnienia, które uzyskuje się po otrzymaniu patentu są niemal nieograniczone. Kapitan może prowadzić jacht żaglowy po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń, a uzyskanie patentu kapitana jest równoznaczne z uzyskaniem patentu kapitana motorowodnego, pozwalającego na prowadzenie jachtów motorowych (takich jak np. Maxus 33 czy Antila 33) również bez ograniczeń.

Morze to morze, a jezioro to jezioro – prawidłowy podział wód

Wody śródlądowe, na które wypłynięcie uprawnia posiadanie patentu żeglarza, to wody tzw. stojące lub płynące, znajdujące się pod i na powierzchni lądu. Do wód płynących należą zatem: kanały i sztuczne zbiorniki, a do stojących: jeziora i inne naturalne zbiorniki wodne.

Morskie wody wewnętrzne, również otwarte dla patentowanych żeglarzy, to wszelkie zatoki morskie, zatoki historyczne i porty morskie. Zaś wody morskie, to te, które otaczają wewnętrzne wody morskie, czyli morza.

Nieskazitelna wiedza teoretyczna, dotycząca chociażby rodzaju wód, to podstawa posiadania patentów żeglarskich.

Nasz los w naszych rękach

Powyższe patenty i zasady ich uzyskania dotyczą Polaków. W większości krajów posiadanie patentu jest nieobowiązkowe, jego ewentualne posiadanie ułatwia czarter jachtu.

Zdobycie patentu żeglarskiego – od najniższego (żeglarz), przez średniego (sternik) do najwyższego w hierarchii (kapitan) – wymaga nauki, poświęcenia, ciężkiej pracy i wyczucia, które przyda się zwłaszcza w sytuacjach praktycznych.

Wykorzystanie patentu w praktyce

Wykorzystać i popisać się posiadanymi umiejętnościami można wszędzie, zwłaszcza w Polsce. Czarter jachtów na Mazurach, to idealna forma sprawdzenia się i doskonalenia swoich umiejętności na wodach polskich jezior. Ofert jachtów do wynajęcia przybywa, zwłaszcza w sezonie letnim. Najpopularniejszą i najwygodniejszą opcją jest czarter jachtów, takich jak Maxus 33 i Antila 33.

Zrób patent, przyjedź na Mazury i łap wiatr w żagle!